Transport

Transport

Transport

In de transportsector wil men een systeem creëren dat resource-efficient, klimaat- en milieuvriendelijk, veilig en voordelig voor de Nederlandse inwoners, economie en samenleving. Om dit te bereiken moeten transportmiddelen schoner en stiller worden. 

Door middel van het ontwikkelen van innoverende middelen, infrastructuren en services en het verbeteren van transport en mobiliteit in stedelijk gebied kan dit bereikt worden. Daarnaast zal voor betere mobiliteit, minder congestie en hogere veiligheid gekeken worden naar nieuwe concepten voor vrachttransport en logistiek, ook vanuit de chemische sector.

Het thema Transport krijgt haar vertaling in de hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen beschrijven de chemische onderzoeksvelden waar de Nederlandse Chemie het verschil kan maken binnen dit thema. Mogelijke toepassingen die uit de programmalijnen voortkomen zijn:

  • lichte materialen voor luchtvaart;
  • in toepassingen in alle modaliteiten van vervoer;
  • efficiënte, energie- en grondstofzuinige productieprocessen.

 

Terug naar overzicht