Hoofdlijnen

Hoofdlijnen

De Topsector Chemie werkt volgens 4 hoofdlijnen, die uitgevoerd worden door het TKI Chemie. Daarnaast gaat het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) het cross-sectorale programma Biobased Economy uitvoeren, wat een onderdeel is van de Topsectoren Chemie en Energie.

Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

Richt zich op de ontwikkeling van efficiënte chemische processen en scheidings- technologieën zonder afvalproductie.

 

Chemical Nanotechnology & Devices

Chemical Nanotechnology & Devices

Richt zich op op het fabriceren van nieuwe slimme systemen op atomair niveau.

 

Chemistry of Advanced Materials

Chemistry of Advanced Materials

Richt zich op innoverend gebruik van nieuwe materialen met revolutionaire functionaliteiten.

 

Chemistry of Life

Chemistry of Life

Richt zich op het begrijpen en beïnvloeden van de organisatie van levende systemen, zoals cellen en organismen.