Thema's

Thema's

De Topsector Chemie heeft tot doel om aan oplossingen te werken voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Grand Societal Challenges - zoals benoemd in het ambitieuze programma Horizon 2020 van de Europese Commissie. De chemie richt zich op vijf van de zeven uitdagingen- gezondheid, voeding, energie, transport en klimaat en grondstoffen. Omdat de meeste uitdagingen meerdere disciplines bestrijken, ziet de Topsector veel mogelijkheden om samen te werken met de andere topsectoren.

Gezondheid

Gezondheid

Alles wat te maken heeft met de gezonde mens en een vitaal leven.

 

Voeding

Voeding

De effectieve en geïntegreerde benutting van land en gewassen voor welvaart en welzijn – leven in een gezonde omgeving.

 

Energie

Energie

Duurzame en CO2-neutrale energieopwekking en toepassingen en het verminderen van de energie consumptie en schadelijke uitstoten.

 

Transport

Transport

Het transport van de toekomst, schoner en stiller door innovatie.

 

Klimaat en grondstoffen

Klimaat en grondstoffen

De zekerheid van onze grondstoffen en het verbeteren van ons welzijn met behoud van het milieu.