Klimaat en grondstoffen

Klimaat en grondstoffen

Activiteiten op het gebied van klimaat en grondstoffen richten zich op de zekerheid van onze grondstoffen en het verbeteren van ons welzijn. Tegelijkertijd moet de integriteit van het milieu gewaarborgd worden en moeten de gevormde maatregelen duurzaam en veerkrachtig zijn. Met als doel het tegengaan van de global warming, en het in staat stellen van ecosystemen en de samenleving zich aan te passen aan klimaat- en milieuveranderingen.

Innovatie en onderzoek in de chemie hebben als doelen een resource-efficiënte samenleving en economie te creëren; bescherming en duurzaam management van natuurlijke bronnen en ecosystemen te bieden; een duurzaam aanbod en gebruik van grondstoffen die de vraag van een groeiende populatie binnen bepaalde grenzen kunnen verzorgen.
 

Het thema Klimaat en Grondstoffen krijgt haar vertaling in de hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen beschrijven de chemische onderzoeksvelden waar de Nederlandse Chemie het verschil kan maken binnen dit thema. Mogelijke toepassingen die uit de programmalijnen voortkomen zijn:

  • klimaatbeheersing in steden, woningen en vervoer;
  • sluiten van de kringloop (circulaire economie);
  • afval als grondstof. 
Terug naar overzicht