HCA

HCA

Met een uitgebreid en uitgewerkt activiteitenpakket zet de Human Capital Agenda (HCA) Chemie in op het realiseren van voldoende, goed gekwalificeerd personeel in de chemische sector, nu en in de toekomst.

NIEUW: Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal!
De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda voegen zich in 2018 bij deze samenwerking. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, staan in het Werkplan 2018. Daarbij sluiten de Topsectoren hun gezamenlijke activiteiten expliciet aan op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en de thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon2020.

In de uitvoering werken de Topsectoren samen met belangrijke partners als Techniekpact, Katapult, Zorgpact, Regieorgaan SIA, NRO, VNO-NCW en de SER.

Menselijk kapitaal is het fundament De Topsectoren geloven dat menselijk kapitaal de basis vormt van onze welvaart, economie en innovaties. Technologie, digitalisering en globalisering zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het tempo waarmee nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, zorgt dat we continu met veranderingen te maken krijgen. Voor ons duurzame groeivermogen is het cruciaal dat alle Nederlanders zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Van jong tot oud, laag- tot hoogopgeleid en ongeacht nationaliteit.

Lees in het werkplan 2018 wat u van de Topsectoren in 2018 kan verwachten vanuit hun samenwerking op het thema menselijk kapitaal. 

Online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt chemie
Op basis van het arbeidsmarktonderzoek is een online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt chemie ingericht. Deze is te vinden op www.onderwijsarbeidsmarktchemie.nl.

HCA-roadmap 2017-2019

De titel van de HCA-roadmap 2017-2019 van de Topsector Chemie is: “Chemicus 4.0: veelzijdig excellenT”. Initiatieven zijn gericht op het verder versterken van de interacties tussen onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven. De voorgestelde activiteiten zijn een logisch vervolg op eerdere HCA’s van de Topsector Chemie, met verdere uitbouw en doorontwikkeling.

Het volledige programma van de Human Capital Agenda Chemie is te downloaden door hier te klikken.

Bij de vaststelling van de HCA van de komende periode (2017-2019) is gebruik gemaakt van de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek dat in 2016 is uitgevoerd door bureau Dialogic, in opdracht van de Topsector Chemie. Dit is de tweede keer dat de chemische en procesindustrie in kaart heeft gebracht hoe vraag en aanbod van personeel zich de komende jaren ontwikkelen. 

Terug naar overzicht