Chemical Nanotechnology & Devices

Chemical Nanotechnology & Devices

Technische ontwikkelingen maken het mogelijk om op atomair niveau slimme systemen te fabriceren. Deze steeds verdergaande miniaturisatie en integratie van elektronische systemen biedt nieuwe mogelijkheden voor sensoren en informatieverwerking en -opslag. Slimme devices die op basis van advanced molecules kansen bieden voor chemische toepassingen met maximale toevoegede waarde.

Schematische samenvatting van de roadmaps van de Topsector Chemie

Samenstelling Programmaraad Chemical Nanotechnology and Devices

 

Terug naar overzicht