Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

Vanuit kosten- en klimaatoverwegingen moeten processen als de omzetting en opslag van CO₂, conversie van afval en in chemicaliën, zuivering en ontzilting van drinkwater en processen voor het recyclen van materialen zeer energie-efficiënt zijn. Daarom ontwikkelen we zeer specifieke (bio)chemische processen en scheidingstechnologieën - gericht op 100% atomaire efficiëntie, en geen afval. Met name de disciplines katalyse, procestechnologie en synthese spelen een cruciale rol in de wetenschappelijke en technologische basis die het mogelijk moet maken om deze doelen te bereiken.

Schematische samenvatting van de roadmaps van de Topsector Chemie

Samenstelling Programmaraad Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

 

Terug naar overzicht